Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye – Ön Rapor

Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik alanlarındaki konuların belirlenmesine ve bu alanlardaki sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla strateji ve politika önerileri oluşturulmasına, ortak görüş ve hareket stratejisi belirlenmesine ve uygulanmasına, uluslararası kurumlarla Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanlarının temsilcileri sıfatıyla işbirliklerinin geliştirilmesine, Kamu Kurumları ve siyasi iradeye sorunların aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır.

Avrupa’nın krizden çıkışını ve önümüzdeki on yılda Avrupa ekonomisini nasıl geliştireceğini ortaya koyduğu “Avrupa 2020 Stratejisi”  ve buna bağlı olarak saptadığı “Sayısal Gündem” bu çalışmamıza temel teşkil etmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okur-Yazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes başkanlığında, tüm üye ve aday ülkelerin kurumları ve kurum temsilcileri ile başlatılan uyum çalışmaları aynı zamanda “Digital Agenda Going Local” başlığı altında ulusal düzeylerde de başlatılmıştır. Türkiye’nin de bu ülkeler arasında yer alması sevindiricidir. Ancak, bugüne kadar T.C. Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde ve T.C. AB Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 2 konferans ve TÜBİSAD tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Dijital Ajanda ve Türkiye tanıtım toplantısı dışında Türkiye’de hiçbir faaliyette bulunulmamıştır.

Dijital Türkiye Platformu da belirlemiş olduğu yol haritasına uygun ilk çalışmasını “Dijital Gündem Uyum Projesi” başlığı ile başlatmıştır. Çalışmanın temel amaçlarını mevcut durumu ve yapılması gereken işleri belirlemek, izleme için göstergeleri saptamak, önerileri ve eylem planlarını oluşturmak, Dijital Gündem Skor Tablosu için gerekli verilerin derlenmesini sağlamak, İlerleme ve Durum Belirleme Raporu hazırlamak ve sunmak olarak özetleyebiliriz.

Çalışmalarımıza ışık tutacağına inandığımız 19-20 Haziran 2013’te Dublin’de gerçekleştirilen Avrupa Dijital Gündem Genel Kurulu’nda yer aldık.

Hedefimiz, Dijital Gündem Genel Kurulu’nda (Digital Agenda Assembly) sürekli ve sabit bir yer edinerek, hem Avrupa hem de Türkiye adına ortak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer hedeflerimiz;

 

–       Sayısal Gündem Genel Kurulu”nun bir parçası olmak

–       Avrupa Parlamentosu’nda mevcut kişilerden yararlanmak

–       Dijital Gündem Genel Kurulu’nda alınan kararlarda politika belirleyici olanları etkilemek için Paydaş Katılım stratejisi oluşturmak

–       Dijital Gündem Skor Tablosu’nda Türkiye’ye ilişkin tüm ve doğru verilerin yer almasını sağlamaktır.

Türkiye’nin Avrupa Dijital Gündemi’ne entegrasyonu çalışmalarında bizlere paydaş olarak destekte bulunan Türk Telekom’a teşekkür ederiz.

Faruk Eczacıbaşı

Dijital Türkiye Platformu Başkanı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s